Forlaget er gået på ’nettet’ med ’Sai Baba taler’ for at give danskere, hvis kendskab til det engelske sprog er begrænset, mulighed for nyde Sathya Sai Babas belæringer. Hensigten er ikke af missionerende karakter, for der findes ingen Sai religion. Alle er vi medlemmer af menneskehedens race, der bør bindes sammen af ’kærlighedens religion’. 

Sathya Sai Baba er vor tidsalders avartar og verdenslærer. I den hinduistiske tradition og terminologi betyder ’avatara’ ’at stige ned’, dvs. at Gud stiger ned og tager menneskeskikkelse for at frelse den fejlende menneskehed. ”På grund af sin kærlighed, hengivenhed og medfølelse stiger Gud ned til menneskets niveau og vækker bevidstheden om det guddommelige i mennesket. Han gør mennesket bevidst om sin tilstedeværelse, når Han finder mennesket i en desperat søgen uden for sig selv, efter Ham, som er dets egentlige kerne," siger Sai Baba. 

 Sai Baba

Alle religioner proklamerer en fremtidig verdenslærer i skikkelse af det guddommelige, som skal lede menneskeheden tilbage på retskaffenhedens vej efter en svær trængselsperiode, forårsaget af menneskets dårskab blandt andet i form af aggressivitet, vold, vrede, had og egoisme.  

Mere end 50 millioner mennesker over hele verden er overbevist om, at Sai Baba er den profeterede verdenslærer. Sai Baba selv har bekræftet sin guddommelighed, og han siger, at hans samtidige avatar hviler i treenigheden af Shirdi Sai Baba (1835-1918), Sathya Sai Baba (f. 1926) og den fremtidige Prema Sai Baba. Sathya Sai Baba har erklæret, at han er inkarneret, bevæbnet med totaliteten af den formløse Guds kraft, for at frelse menneskeheden i en situation, der er faretruende for jorden og for menneskehedens evolution.

"I hver tidsalder har det guddommelige ladet sig føde som avatar med et eller andet specielt formål. Denne inkarnation er anderledes, fordi i den bliver jeg nødt til at tage hånd om den krise, der er verdensomspændende, og som plager verden. Intellektuel indbildskhed er vokset så voldsomt, at mennesket er blevet så fordummet, at det spørger, hvad og hvor Gud er?! Umoraliteten har iført sig moralens klædedragt og lokker mennesket ud i syndens morads. Sandhed betragtes som en fælde; man spotter retfærdighed; helgener bliver chikaneret som sociale fjender. Derfor er denne inkarnation kommet for at opretholde det sande og undertrykke det falske."  

Den nuværende avatar er kommet i en periode i historien, der er gennemsyret af bedrag, korruption, stridigheder, vold og krig for at bringe både løsninger og helbredelse til en verden, der lever i frygt for en tiltagende, meningsløs råhed. De fleste mennesker vil ikke rette sig efter den guddommelige vilje eller føre et gudfrygtigt liv men vil i stedet lade sig styre af deres ego med alle dets selviske attributter: had, vrede, begær, jalousi, griskhed, smålighed, intolerance etc.

 Denne adskillelse fra Gud er resulteret i, at verden bevæger sig på randen af katastrofer med en miljømæssig nedbrydning og et økonomisk, socialt og politisk kaos til følge. Konsekvensen har været hidtil usete klimaforstyrrelser, økologiske katastrofer der stammer fra kemisk forurening og menneskets misbrug af Moder Jord, atomare uheld, kriminalitet og vold, religiøs fanatisme og krige og konflikter i hele verden.

 Men tag ikke fejl af denne avatar, siger Sai Baba. Min opgave vil lykkes, siger han og fortsætter: "I dag er volden så udbredt, at selve menneskeheden ville blive udslettet i et atomart ragnarok i tilfælde af en verdenskrig. Det er for at forhindre en sådan katastrofe, at denne avatar er kommet for at hæve den menneskelige bevidsthed over det eksisterende syndrom af angst, had, vold og krig og for at redde verden fra ødelæggelse.” 

Avatarens aktive indgriben i historiens gang og dennes utrættelige belæringer med det formål at transformere mennesket og derved hæve menneskehedens bevidsthedsniveau til en gudlignende tilstand begynder nu - om ikke at bære frugt – så dog at spire og sætte sine spor.  Arbejdet er indledningen til en gylden tidsalder for menneskeheden, der vil være præget af kærlighed og fred. Menneskeheden kan nu se frem til en paradisisk periode, ikke i himlen men på jorden!  

Det budskab, der skal læres, er budskabet om uselvisk, dedikeret arbejde, helliget menneskehedens moralske og spirituelle højnelse gennem de menneskelige værdier sandhed, kærlighed, retskaffenhed, fred og ikke-vold. Dette bliver understreget i Sai Babas forkyndelse, der præciserer, at hans rolle er som en 'Sathya Bodhaka' (afslører af sandhed), og hans middel til udførelsen af denne rolle er kærlighed. Han er kærlighed, han kan vindes gennem kærlighed, han accepterer kærlighed og belønner kærlighed. Han er den inkarnerede kærlighed, 'Kærlighedens Avatar'.

Et vigtigt aspekt af avatarens mission for at hæve den menneskelige bevidsthed er at indgyde enhedens ånd. Det er revolutionernes revolution: Den åndelige revolution hvor våbnet er kærlighed og kun kærlighed! Fra opfattelsen af mangfoldighed bør mennesket indse, at der er enhed i skabelsens tilsyneladende mangfoldighed, at alt er Ét: 

  • Der er kun én race - menneskehedens race. 

  • Der er kun ét sprog - hjertets sprog. 

  • Der er kun én religion - kærlighedens religion.

  • Der er kun én Gud - Han er allestedsnærværende. 

 For at udføre sin mission er avataren kommet med de fire kræfter, nemlig tiltrækning, transformation, tjeneste mod menneskeheden og gudsrealisering. Han tiltrækker folk ved 

sine guddommelige egenskaber, omformer deres karakter, formaner dem til at tjene menneskeheden og giver dem gudsrealisering. "Det er baggrunden for min inkarnation. Tjen alle, elsk alle." 

 Sai Baba henleder vores opmærksomhed på, hvor heldige vi er at være vidne til Sai avatarens arbejde på nærmeste hold og at kunne nyde godt af det. Ved tidligere lejligheder hvor Gud inkarnerede på jorden, blev Han trods talrige beviser på sin nåde først genkendt, efter at den fysiske fremtoning havde forladt verden. Og den loyalitet og gudsfrygt, som disse skikkelser fremkaldte hos menneskene, opstod gennem angst og ærefrygt for deres overmenneskelige kræfter og evner eller for deres herskende og straffende autoritet. Men tænk et øjeblik over denne Sathya Sai manifestation, siger Sai Baba. Hvad er det, der i denne tidsalder af tøjlesløs materialisme, aggressiv vantro og uærbødighed får i millioner af mennesker fra hele verden til at vise avataren deres hengivenhed? Vær overbevist om, at den egentlige årsag er, at dette er den overjordisk guddom i menneskelig skikkelse. 

På skrift og i offentlige taler har Sai Baba siden 1950’erne belært og vejledt en større og større menneskeskare. Hans budskab appellerer til alle i sin tilsyneladende enkelthed som f.eks.: ”Se det gode, tænk det gode, hør det gode, sig det gode, og vær god. Skulle det vise sig svært at efterleve, så undlad i det mindste at gøre ondt. Det er i sig selv en fortjenstfuld gerning.” Et lige så hyppigt tema er betydningen af overholdelsen af de menneskelige værdier sandhed, kærlighed, retskaffenhed, fred og ikke-vold for at mennesket kan nærme sig det guddommelige og til slut forenes med det guddommelige. Sai Baba begynder ofte sine taler med ordene ”Legemliggørelser af guddommelighed”, fordi han ønsker, at vi skal erkende vor guddommelige herkomst – ikke henfalde til syndsbevidsthed! 

Fra en håndfuld tilhængere i begyndelsen af hans offentlige fremtræden overværes hans taler nu af omkring 20.000 tilhørere i hans ashram – en skare der svulmer op til flere hundrede tusinder ved Sai Babas taler i forbindelse med hans fødselsdag den 23 november. Sai Babas taler, der er nedskrevet siden 1950’erne, og som nu fylder mere end 30 bind, er en uvurderlig skat for den åndeligt søgende.

Sai Babas taler vil her blive bragt løbende i oversættelse - begyndende med hans tale fra årtusindskiftet.